Kanal Etikoa

ZER DA?

Bidelaneko Barne Informazio Sistema parte hartzeko bide edo kanal segurua da, gobernu onaren printzipioen aurkako edozein ekintza edo omisiori buruzko informazioa ematea ahalbideratzen duena, eta, bereziki, delitu edo arau-hauste administratibo larria izan daitekeen arauen edozein arau-hausteri eta Europar Batasuneko arauei dagokionean.

Informazio guztien konfidentzialtasuna bermatzeko mekanismoak biltzen ditu, eta komunikazio-eremu segurua eskaintzen du, enpresarekin harremanetan egoteko anonimatua ahalbidetzen duena. Bidelanekin zerikusia duen edozein langilek edo pertsonak informazioa libreki eman dezan lagundu nahi da, errepresaliarik jasan gabe. Informazioak eragindako pertsonen eskubideak bermatzeko tresnak ere baditu.

 

KANALAK

Barne Informazio Sistemak salaketa-bide ezberdinak barne hartzen ditu, Kode Etikoaren arau-hausteei, nahitaez bete beharreko protokoloei edo arau-hauste penal edo administratibo larriei buruzko informazioa aurkezteko aukera emateko.

Komunikatzen den informazio motaren arabera, Bidelanek zure eskura jartzen dituen kanalen artean egokiena den kanala erabil dezakezu. Zehazki, honako hauek daude gaituta:

Kanal etikoa: Bidelanen Kode Etikoaren arau-hausteen berri emateko, baldin eta salaketa kanal zehatzik ez badute, bai eta arau-hauste penal edo administratibo larria edo oso larria izan daitekeen edozein ekintza ere.

Kanalbidelan@sigmacorporate.es

Sexu jazarpeneko edo sexuagatiko protokoloaren kanala: sexu jazarpena edo sexuagatiko jazarpena osatzen duten portaeren berri emateko.

malza@bidelan.eus

 

BALDINTZAK

Komunikazioetan honako baldintza hauek betetzea gomendatzen da:

  • Jakinarazten den egoerari edo probak lortzeko zantzu objektiboei buruz eskuragarri dagoen dokumentazio guztia ematea, iritzietan soilik oinarritutako jarduerarik egin gabe. Horretarako, komunikaziorako inprimaki bat erantsi da.
  • Helarazten den informazioaren arrazoizko ziurtasuna izatea.
  • Oinarririk ez duten edo nabarmen faltsuak diren komunikazioak ez dira onartuko.
 

NOLA FUNTZIONATZEN DU?

Informazioa jaso ondoren, Informazioa Kudeatzeko Sisteman erregistratuko da, eta jakinarazpena jaso izanaren agiria bidaliko zaio informatzaileari, jaso eta zazpi egun naturaleko epean, salbu eta horrek arriskuan jartzen badu komunikazioaren konfidentzialtasuna edo informatzaileak berariaz uko egiten badio ikerketari buruzko jakinarazpenak jasotzeari.

Tramitazioaren arduradunak ondoko hauek erabakiko ditu, gehienez ere hamar eguneko epean, informazioa erregistroan sartzen denetik hasita:

  • Jakinarazpena ez onartzea edo onartzea, eta hartutako erabakia bost eguneko epean jakinaraztea informatzaileari.
  • Informazioa Ministerio Fiskalera igortzea, egitateak zantzuen arabera delitu izan badaitezke, izapidetzeko eskumena duen agintari, erakunde edo organismoari.

Komunikazioa onartu ondoren, instrukzioak barne hartuko ditu adierazitako egitateen egiantzekotasuna egiaztatzera bideratutako jarduketa guztiak. Ikerketa-jarduerei erantzuteko gehieneko epea ezin izango da bi edo hiru hilabetetik gorakoa, jakinarazpena jasotzen denetik zenbatzen hasita.

Jarduketa guztiak burututa, instruktoreak txosten bat egingo du eta, horren arabera, Informazio Sistemaren arduradunak erabaki hauetako bat hartuko du:

  • a) Espedientea artxibatzea.
  • b) Ministerio Fiskalera bidaltzea.
  • c) Zehapen-prozedura hasteko erabakia hartzea.

Jarduketak bukatzeko eta informatzaileari erantzuna emateko epea, halakorik bada, gehienez ere hiru hilabetekoa izango da, informazioa erregistroan sartzen denetik hasita. Erabakia edozein dela ere, informatzaileari jakinaraziko zaio, salbu eta uko egin badio edo jakinarazpena anonimoa bada.

 

INFORMATZAILEAREN BABESA

Informazio Barne Sistemak horien konfidentzialtasuna bermatzen du, legeetan aurreikusitako baldintzetan, baita informatzaile eta salatuen eskubideen babesa ere.

Arau-hausteak jakinarazten edo ezagutarazten dituzten pertsonek babeserako eskubidea izango dute, baldin eta arrazoizko arrazoiak badituzte aipatutako informazioa egiazkoa dela pentsatzeko jakinarazpenaren edo ezagutaraztearen unean, nahiz eta froga eztabaidaezinik aurkeztu ez.

Espresuki debekatzen dira errepresalia dakarten egintzak, errepresalia-mehatxuak eta errepresalia-saiakerak barne, prozedura honen arabera komunikazio bat aurkezten duten pertsonen aurka.