2018ko martxoak 08

Bidelanek emakumeen alde egiten duena lanak Emakunderen esker ona jaso du.

Bidelanek Emakume eta gizonen Berdintasunerako Planaren bitartez bultzatzen dituen aukera-berdintasunarekin daukan konpromisoarengatik eta emakumezkoaren kontratazioaren aldeko apustuarengatik, “Emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea” esker ona lortu du.

Plan honek, emakumea kontrol zentroetan eta bidesarietan modu esanguratsuan gehitzea, ardura duten lanpostuetan emakumearen presentzia areagotzea eta amatasunaren edo genero-indarkeriaren biktimen babesaren aldeko neurrien ezarpena erraztu du.

Bidelanek langilego paritarioa dauka, non %53a emakumezkoa den eta %47a gizonezkoa. Langileen adinaren bataz bestekoa 41 urtetakoa da emakumeen kasuan eta 44 urtetakoa gizonezkoetan. Honetaz gain, enpresan ez dago soldata arrailik.

Bidelanek, Kontziliazio Plan batekin indartzen du Berdintasun Plan hau, non 25 neurri jasotzen diren, enpresan lan egiten duten 500 pertsona baino gehiagoren bizitza pertsonala eta profesionalaren arteko bateragarritasuna errazteko.